Privacy gewaarborgd

CSR Centrum houdt zich als beheerder van deze webshop aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. We respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. De medewerkers van CSR Centrum zijn tevens gebonden aan het beroepsgeheim zoals beschreven in artikel 457 van Boek 7 van het Burgerlijk wetboek. Het Privacyreglement van CSR Centrum vindt u onderaan op www.csrcentrum.nl

Tijdens het versturen van de gegevens, of wanneer de gegevens zijn opgeslagen, worden deze versleuteld met de Secure Socket Layer (SSL)-technologie die binnen de branche als de standaard geldt.

De toegang van klanten tot het systeem en de gegevens is beveiligd met een wachtwoord. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen van hun wachtwoorden en voor het regelmatig wijzigen van hun wachtwoorden. 

Bij het inzetten van de vragenlijst voor professionals wordt automatisch aan uw webshopaccount een dubbele authenticatie (twee factor authenticatie) toegevoegd, in verband met het verwerken van uw eigen cliëntgegevens.